یا مقلب القلوب بنده رو سیاه منم یا مقلب القلوب با چه رویی در بزنم این آخر سالی ... یا مقلب القلوب اشک رو گونه مو ببین... اثری مشترک از موسسه فرهنگی عقیق و ماوا.