تنمو به جون چشمات تو بده نشون چشمات که با اون قشون چشمات منو تار و مار کردی؛ با تو بودن از خدامه غم دنیا تو چشامه واسه تو دنیا به کامه دلمو مزار کردی ... آهنگ جدید سال بی بهار محسن چاوشی.