به همراه بچه‌ها و با یه مقوا براشون قلک درست کنید.