ای که سفیر کربلایی جانشین خون خدایی؛ کاشکی بشه پنجم شعبان مظهرم تو رونمایی؛ بشنو عرض سلامم سلامم ارباب زاده غلامم غلامم؛ ایرونی ها به عشق آل علی مینازند؛ صحن بی بی شهربانو تو حرمت میسازن ... سرود شاد میلاد امام زین العابدین علیه السلام با نوای حسین طاهری.