اجرای گروه سرود شمیم رضوان به سفارش شبکه قرآن ومعارف جمهوری اسلامی در وصف اقا امام زمان(ع). میبینم نور تو را در ماه زیبا روی تو را در گل قلبت را به یم و دریا آوازت به لب بلبل بازآی ای تو گل نرگس بی تو نبود هرگز ...