ما حوصله صف کشی حشر نداریم باید که جنان درب دگری داشته باشد ... کلیپ استوری مناسب شب زیارتی امام حسین علیه السلام.