کلیپ سوزناک برای تسلای همه عزیزانی که برادر خود را از دست داده اند ویژه شب پنج شنبه آخر سال.