جسم تو کامل است ناقص نیست؛ می دهد عطر یک بغل گل یاس؛ دستت اما حکایتی دارد؛ رحم الله عمی العباس. کلیپ استوری زیبا شعرخوانی روز جانباز تقدیم به رهبر معظم انقلاب.