تیزر فرهنگی «کفش» پیشکش به همه جانبازان سرافراز نویسنده و کارگردان: محمد قاسمپور، تهیه شده در سازمان هنری رسانه ای اوج.