نور وجود احمد از مکه تابیده؛ آفریده شده گل وقتی که خندیده؛ سر زده فصل شادی سر اومد فصل غم ها؛ به احترام یاسین به یمن روی طاها ... نماهنگ زیبای عطر طاها در مدح حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با اجرای گروه اسرا.