ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد؛ یک قدم عقب تر از خود ارباب اومد؛ دلبر دلبرا ابالفضل بزرگ نوکرا ابالفضل؛ چه اصیل نسبش چه قشنگه لقبش؛ علویه نصبش حسنی ادبش یاحسینه رو لبش... مولودی شاد ولادت حضرت اباالفضل العباس علیه السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری.