من عاشقتم، منی که معمولا؛ از آدم بی عاطفه بیزارم ... موزیک استوری مناسب پست اینستاگرام با صدای سینا پارسیان.