ای اهل حرم میر و علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد. استوری میلاد حضرت عباس علیه السلام با نوای حسین طاهری.