مژده به انصار ابا عبدالله. رسیده سردار اباعبدالله. وزیر دربار ابا عبدالله. عباس علمدار ابا عبدالله. باب الحوائج لقبت یا ابالفضل. مثل علی ... سرود شاد میلاد باسعادت حضرت عباس علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری.