صفا بده به دنیا که رنگ و بو بگیره؛ بارون بزن که اشکام دوباره رو بگیره؛ نفس بکش تو بزم شبای عاشقونه؛ کنار تو دل با شهدا خو بگیره ... نماهنگ زیبا یادی از سردار دلها در روز پاسدار.