علی قدم میزنه عباس قدم میزنه؛ علی علم میزنه عباس علم میزنه؛ علی اجازه میده مالک نگاه میکنه؛ تقدیر صفین و با عباس رقم میزنه ... سرود شاد میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام با نوای حسین سیب سرخی.