کربلا ای پیاله جوشان؛ باده ات کرده عاشقان را مست؛ میتوان با تو دل به دریا زد؛ میتوان با تو دل به دنیا بست؛ کربلا این حسین تو بوده... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای محمد حسین پویانفر.