من الثالث تبدی الاعیاد بأسم حسین اول میلاد یوم الرابع للعباس والخامس یوم السجاد. کلیپ مناسب استفاده در استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با نوای ملاباسم کربلایی.