نفس نفس هوای عشقه. تپش تپش صدای عشقه. بازم دارم دیوونه میشم. تولد خدای عشقه. کشتی نجات، صاحب برات. چشمه ی حیات، اذن معجزات. سرّ مرسلات، راز کائنات... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری.