اجرای آهنگ زیبایی با صدای میلاد هارونی برای سردار حاج قاسم سلیمانی.