جنس این فاصله رو رسیدنی کن. با تو زندگی برام تازگی داره. سر من پیش کسی خم نشد اما. پیش پاهای تو افتادگی داره. یه حس تازه ای میگه. از این دلشوره رد می شم... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه در هیئت ریحانه الحسین تهران.