قطعه (شورآفرین عاشقان) در مدح امام حسین (علیه السّلام) با نوای حاج محمود کریمی.