انگیزه زندگی شیرینی ما حسین؛ واسه رضای خدا هر دمیگم یا حسین؛ عشق اول و آخرم اربابی و من نوکرم؛ از تو دلبری بر میاد از ما نوکری برمیاد. سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای سید رضا نریمانی.