کلیپی فوق العاده از خواندن دعای تحویل سال توسط امام راحل (ره) و ترجمه زیبای امام خامنه ای