صدای قلب دل منه حرم با صفاته، چشم های تر من مثل رود فراته، نمازم رو وقتی می خونم، توی قنوتم دعای من کربلاته؛ کلیپ ترانه فرخ باد میلاد امام حسین علیه السلام با زبان افغانستانی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ