این مدل خیلی خیلی راحته هم برای استفاده با چادر و هم مانتو ،پوشش هم کامله. اگر روسریتون ساتن بود و سر می خورد ،از یک سنجاق برای سرشانه استفاده کنید تا فیکس بشه.