سال 1400 سال گاووه و اینجا هم شما یه ویدیوی آموزشی برای ساخت کاردستی گاو با کاغذ یاد میگیرید