برای نوروز می تونید از این کلیپ آموزشی گلدان با لیوان یک بار مصرف و نخ کنفی نازک خیلی استفاده کنید.