شرکت رسانه ای Great Big Story از شاهکار معماری ایرانی، مسجد نصیر الملک که به مسجد صورتی نیز شهرت دارد مستندی زیبا تهیه کرده است، شهرت این مسجد علاوه بر هنر ناب کاشیکاری و معماری بی نظری معماری ایرانی آن بخاطر نوع خاص نورپردازی با شیشه های رنگی این مسجد نیز زبانزد است.