ملا ممد جان| ویدئو اجرای ترانه زیبای حسبی ربی که در این کنسرت به چهار زبان فارسی، عربی، ترکی و انگلیسی اجرا شده است.