با دیدن پورنوگرافی، مغز آسیب میبینه و دیگه نمیتونیم در رابطه زناشویی با همسرمون، تحریک بشیم و رابطه‌ای سالم برقرار کنیم.