تخیلات فراگیر درباره ازدواج که تبعات خطرناکی دارد. خوب است زوج‌های جوان این نکته را بدانند!