اگر مهارت آموزی در رشته مناسب صورت پذیرد هم اعتماد به نفس فرد بالا می رود هم زندگی و معاش وی میسر می گردد. این کلیپ داستان زندگی محمد است که با مهارت تعمیرات توانست زندگی خوبی تشکیل دهد.