علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی، همه سایه ی هما را، دل اگر خداشناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را؛ استوری از کلیپ شعرخوانی استاد شهریا و تصاویر حرم امام علی علیه السلام در نجف