کلیپ قهرمان مهربانی ها به مناسبت روز پدر به کارگردانی میلاد مهرجو؛ پدرهای مهربان روزتون فرخ باد.