بی علی دل وبال خواهد شد، عشق فرضی محال خواهد شد، جز علی هر که وا کند لب را، سوره توبه لال خواهد شد، کلیپ شعرخوانی پرشور احمد بابایی در ولادت حضرت علی علیه السلام