خدایا به درگاه من عجز محضم، خدایا رهامون نکن تو یه لحظه ام، خدایا تویی نور امید که تو نا امیدی، میون دل ها می درخشی، خدایا ببین بنده هات پر ز دردم، خدایا اگر بندگی نکردم؛ کلیپ مناجات با نوای محمد حسین پویانفر