ای علمدار خدا، صاحب شمشیر دو سر؛ شعرخوانی حماسی و پرشور محمد حسن فیضی ولادت حضرت علی علیه السلام علیه مناسب استوری و وضعیت واتساپ