یا کریم حکایت من بود، پاگرد دنیام پر شده از پرهای ریخته پروازم بده حسین؛ کلیپ استوری فوق العاده با صدای سید مصطفی علیخانی