کلیپ کوتاه سی ثانیه ای به مناسبت ولادت حضرت علی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ؛ ها علیٌّ بشرٌ کیفَ بشر، ربُّه فیه تَجَلّى وظَهَر.