فاتح خیبر علی حیدر علی حیدر، ساقی کوثر علی حیدر علی حیدر؛ کلیپ ترکی - آذری کوتاه استوری اینستاگرام یا وضعیت واتساپ ولات حضرت علی سلام الله و روز پدر