پدر با اون نگاه مهربونش، همیشه یاعلی بود ورد زبونش، خدا تا آفریدش، به خودش آفرین گفت؛ بخشی از سرود شاه مردان که توسط گروه سرود «منتظران صاحب الزمان (عج)» مناسب استوری اینستاگرام یا وضعیت واتساپ ولادت حضرت علی علیه السلام.