امیر وادی لو کشفت دلیل وادی لا تخفت؛ خاک بیابونای نجف من؛ تویی تویی تو هدف تو ... سرود شاد مناسب استوری اینستا و وضعیت واتساپ با نوای محمود کریمی.