هر شعر که در عرش خدا گفت علی بود؛ هر شور که در خلقت ما گفت علی بود؛ سوگند به شب های تماشایی مکه؛ نامی که محمد به حرا گفت علی بودکلیپ استوری ویژه ولادت امام علی علیه السلام مناسب استفاده در اینستاگرام و وضعیت واتساپ.