هزار ساله خورشید هنوز پشت ابری، دلم مونده حیرون که داری چه صبری، چشمام گریه داره دلم زار زاره، بوی پیرهنت رو نسیمی بیاره؛ استوری انتظار فرج حضرت صاحب از مداحی حاج محمد رضا بذری