داره خیبر میلرزه تن لشکر میلرزه از وقار علی. جنگ از این جا تعطیله رقیب عزرائیله ذوالفقار علی. وسط میدون وقتی میجنگه ذکر پیغمبر جانم اسدالله ... سرود شاد میلاد امام علی علیه السلام با نوای محمدحسین حدادیان.