پدر یعنی گرمی یک خانه؛ ویدیوی تکس ترانه پدر با صدای آرون افشار مناسب برای پست اینستاگرام.