کتاب کوچه نقاش ها از ده کتابی که باید در مورد انقلاب بخوانید نوشته راحله صبوری؛ این کتاب خاطرات سید ابوالفضل کاظمی فرمانده گردان میثم با ادبیاتی عامیانه بسیار جذاب است.