رهبر انقلاب، در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری: سه کشور اروپایی و آمریکا مستکبرانه و طلبکارانه حرف میزنند.آنها از اول اصلا به تعهداتشان عمل نکردند.