برنامه Avs Video Convertor می تواند فایل های ویدئویی شما را کم حجم کند، سایز آنها را تغییر دهد و خیلی امکان دیگر با این کلیپ کارکردن با آن را بیاموزید.